Bơm bán chân không SJ - 05

Liên hệ
OUTPUT 1/2 - 1 HP , 0.37 - 0.75 KW OUTLET 25mm , 1 " RATED H 15 - 25 (M) , Q 30 - 40 (l/m) MAXIMUM H 30 - 40 (M) , Q 50 - 60 (l/m) DIMENSION 345-380 L x 158 W x 196 H (mm) WEIGHT 8.0 - 10.1 KG   MADE IN TAI WAN
OUTPUT 1/2 - 1 HP , 0.37 - 0.75 KW
OUTLET 25mm , 1 "
RATED H 15 - 25 (M) , Q 30 - 40 (l/m)
MAXIMUM H 30 - 40 (M) , Q 50 - 60 (l/m)
DIMENSION 345-380 L x 158 W x 196 H (mm)
WEIGHT 8.0 - 10.1 KG
 

MADE IN TAI WAN

0983468268
zalo