Đèn sưởi nhà tắm

Đèn sưởi nhà tắm Häns 2 bóng H2B610

Đèn sưởi nhà tắm Häns 2 bóng H2B610

Liên hệ

2 bóng sưởi  Công suất 550 w Chiều dài 40 cm

Đèn sưởi nhà tắm Häns 3 bóng H3B110

Đèn sưởi nhà tắm Häns 3 bóng H3B110

Liên hệ

3 bóng sưởi  Công suất 825 w Chiều dài 52 cm

Đèn sưởi nhà tắm Häns 4 bóng H4B110

Đèn sưởi nhà tắm Häns 4 bóng H4B110

Liên hệ

4 bóng sưởi  1 bóng chiếu sáng Loại treo tường Công suất 1140 w Điều chỉnh góc độ chiếu

Đèn sưởi nhà tắm Häns 4 bóng H4B176

Đèn sưởi nhà tắm Häns 4 bóng H4B176

Liên hệ

4 bóng sưởi 1 bóng chiếu sáng Loại âm trần Quạt thông giá 240 m3/h Công suất 1180 w

Đèn sưởi nhà tắm Häns 2 bóng H2BHW

Đèn sưởi nhà tắm Häns 2 bóng H2BHW

Liên hệ

2 bóng sưởi  2 mức thổi gió nóng Công suất 2050 w Chiều dài 50 cm

Đèn sưởi nhà tắm Kottmann 2 bóng K2B-S/K2B-G

Đèn sưởi nhà tắm Kottmann 2 bóng K2B-S/K2B-G

Liên hệ

2 bóng sưởi  Công suất 550 w Chiều dài 40 cm 2 màu bạc và vàng 

Đèn sưởi nhà tắm Kottmann 3bóng K3B-S/K3B-G

Đèn sưởi nhà tắm Kottmann 3bóng K3B-S/K3B-G

Liên hệ

3 bóng sưởi  Công suất 825 w Chiều dài 50 cm 2 màu bạc và vàng 

Đèn sưởi nhà tắm Kottmann 4 bóng K4B-S/K4B-G

Đèn sưởi nhà tắm Kottmann 4 bóng K4B-S/K4B-G

Liên hệ

4 bóng sưởi  1 bóng chiếu sáng  Công suất 1140 w Điều chỉnh góc độ chiếu 2 mầu bạc và vàng 

Đèn sưởi nhà tắm Kottmann 2 bóng K2B-HW-S

Đèn sưởi nhà tắm Kottmann 2 bóng K2B-HW-S

Liên hệ

2 bóng sưởi  2 mức thổi gió nóng  Công suất 2100 w Chiều dài 55 cm

Đèn sưởi nhà tắm Heizen 2 bóng HE-2B176

Đèn sưởi nhà tắm Heizen 2 bóng HE-2B176

Liên hệ

2 bóng sưởi  Công suất 550 w Chiều dài 40 cm

Đèn sưởi nhà tắm Heizen 3 bóng HE-3B176

Đèn sưởi nhà tắm Heizen 3 bóng HE-3B176

Liên hệ

3 bóng sưởi  Công suất 825 w Chiều dài 53 cm

Đèn sưởi nhà tắm Heizen 1 bóng HE-IT176

Đèn sưởi nhà tắm Heizen 1 bóng HE-IT176

Liên hệ

Đèn sưởi không chói mắt  Thích hợp cho trẻ em 1 bóng sưởi dạng ống Chiều dài 55 cm  Công suất 800 w

0983468268
zalo