Máy bơm MASTRA

Bơm hỏa tiễn R95 - VC - 09 - (Ô 49)

Bơm hỏa tiễn R95 - VC - 09 - (Ô 49)

Liên hệ

  Thông số kỹ thuật Model: Mastra R95-VC-09 Đường kính bơm: 4" inch  Nguồn điện: 220v/1p/50hz Công suất: 750 w (1 hp) Cột áp: 58-29 m Lưu lượng: 2-5.5 m3/h Họng xả: 49 mm (11/2")   ứng dụng Là dòng máy bơm giếng khoan thả chìm, chuyên dùng trong khai thác nước ngầm tại các độ sâu khác nhau, bên cạnh đó dòng...

Bơm hỏa tiễn R95 - BF - 09 - (Ô 49)

Bơm hỏa tiễn R95 - BF - 09 - (Ô 49)

Liên hệ

Thông số kỹ thuật Model: Mastra R95-BF-09 Đường kính bơm: 4" inch  Nguồn điện: 220v/1p/50hz Công suất: 1.1 kw (1.5 hp) Cột áp: 66-28 m Lưu lượng: 1-7 m3/h Họng xả: 49 mm (11/2")   ứng dụng Là dòng máy bơm giếng khoan thả chìm, chuyên dùng trong khai thác nước ngầm tại các độ sâu khác nhau, bên cạnh đó dòng...

Bơm hỏa tiễn R95 - VC - 16 - (Ô 49)

Bơm hỏa tiễn R95 - VC - 16 - (Ô 49)

Liên hệ

Thông số kỹ thuật Model: Mastra R95-VC-16 Đường kính bơm: 4" inch  Nguồn điện: 220v/1p/50hz Công suất: 1.5 kw (2 hp) Cột áp: 105-51 m Lưu lượng: 2-5.5 m3/h Họng xả: 49 mm (11/2")  ứng dụng Là dòng máy bơm giếng khoan thả chìm, chuyên dùng trong khai thác nước ngầm tại các độ sâu khác nhau, bên cạnh đó dòng...

Bơm hỏa tiễn R95 - BF - 13 - (Ô 49)

Bơm hỏa tiễn R95 - BF - 13 - (Ô 49)

Liên hệ

Thông số kỹ thuật Model: Mastra R95-BF-13 Đường kính bơm: 4" inch  Nguồn điện: 220v/1p/50hz hoặc 380v/3p/50hz Công suất: 1.5 kw (2 hp) Cột áp: 94-40 m Lưu lượng: 1-7 m3/h Họng xả: 49 mm (11/2")    ứng dụng Là dòng máy bơm giếng khoan thả chìm, chuyên dùng trong khai thác nước ngầm tại các độ sâu khác nhau, bên cạnh...

Bơm hỏa tiễn R95 - BF - 18 -  (Ô 60)

Bơm hỏa tiễn R95 - BF - 18 - (Ô 60)

Liên hệ

Thông số kỹ thuật Model: Mastra R95-BF-18 Đường kính bơm: 4" inch  Nguồn điện: 220v/1p/50hz hoặc 380v/3p/50hz Công suất: 2.2 kw (3 hp) Cột áp: 124-50 m Lưu lượng: 1-7 m3/h Họng xả: 60 mm (2")    ứng dụng Là dòng máy bơm giếng khoan thả chìm, chuyên dùng trong khai thác nước ngầm tại các độ sâu khác nhau, bên cạnh...

Bơm hỏa tiễn R95 - DF - 08 - (Ô 60)

Bơm hỏa tiễn R95 - DF - 08 - (Ô 60)

Liên hệ

Thông số kỹ thuật Model: Mastra R95-DF-08 Đường kính bơm: 4" inch  Nguồn điện: 220v/1p/50hz hoặc 380v/3p/50hz Công suất: 1.5 kw (2 hp) Cột áp: 54-26 m Lưu lượng: 2-10 m3/h Họng xả: 60 mm (2")    ứng dụng Là dòng máy bơm giếng khoan thả chìm, chuyên dùng trong khai thác nước ngầm tại các độ sâu khác nhau, bên cạnh...

Bơm hỏa tiễn R95 - DF - 13 - (Ô 60)

Bơm hỏa tiễn R95 - DF - 13 - (Ô 60)

Liên hệ

Thông số kỹ thuật Model: Mastra R95-DF-13 Đường kính bơm: 4" inch  Nguồn điện: 220v/1p/50hz hoặc 380v/3p/50hz Công suất: 2.2 kw (3 hp) Cột áp: 87-40 m Lưu lượng: 2-10 m3/h Họng xả: 60 mm (2")    ứng dụng Là dòng máy bơm giếng khoan thả chìm, chuyên dùng trong khai thác nước ngầm tại các độ sâu khác nhau, bên cạnh...

Bơm hỏa tiễn R95 - DF - 17 - (Ô 60)

Bơm hỏa tiễn R95 - DF - 17 - (Ô 60)

Liên hệ

Model: Mastra R95-DF-17 Đường kính bơm: 4" inch  Nguồn điện: 380v/3p/50hz Công suất: 3 kw (4 hp) Cột áp: 118-59 m Lưu lượng: 2-10 m3/h Họng xả: 60 mm (2")  ứng dụng Là dòng máy bơm giếng khoan thả chìm, chuyên dùng trong khai thác nước ngầm tại các độ sâu khác nhau, bên cạnh đó dòng máy bơm này...

Bơm hỏa tiễn R95 - MA - 10 - (Ô 60)

Bơm hỏa tiễn R95 - MA - 10 - (Ô 60)

Liên hệ

Thông số kỹ thuật Model: Mastra R95-MA-10 Đường kính bơm: 4" inch  Nguồn điện: 220v/1p/50hz hoặc 380v/3p/50hz Công suất: 2.2 kw (3 hp) Cột áp: 51-23 m Lưu lượng: 5-16 m3/h Họng xả: 60 mm (2")   Các ứng dụng Là dòng máy bơm giếng khoan thả chìm, chuyên dùng trong khai thác nước ngầm tại các độ sâu khác nhau, bên...

Bơm hỏa tiễn R95 - MA - 17 - (Ô 60)

Bơm hỏa tiễn R95 - MA - 17 - (Ô 60)

Liên hệ

Thông số kỹ thuật Model: Mastra R95-MA-17 Đường kính bơm: 4" inch  Nguồn điện: 380v/3p/50hz Công suất: 4 kw (5.5 hp) Cột áp: 92-45 m Lưu lượng: 5-16 m3/h Họng xả: 60 mm (2")  ứng dụng Là dòng máy bơm giếng khoan thả chìm, chuyên dùng trong khai thác nước ngầm tại các độ sâu khác nhau, bên cạnh đó dòng...

Bơm hỏa tiễn R95 - MA - 22 - (Ô 60)

Bơm hỏa tiễn R95 - MA - 22 - (Ô 60)

Liên hệ

Thông số kỹ thuật Model: Mastra R95-MA-22 Đường kính bơm: 4" inch  Nguồn điện: 380v/3p/50hz Công suất: 5.5 kw (7.5 hp) Cột áp: 120-61 m Lưu lượng: 5-16 m3/h Họng xả: 60 mm (2")    ứng dụng Là dòng máy bơm giếng khoan thả chìm, chuyên dùng trong khai thác nước ngầm tại các độ sâu khác nhau, bên cạnh đó dòng...

Bơm hỏa tiễn R95 - DG - 10 - (Ô 60)

Bơm hỏa tiễn R95 - DG - 10 - (Ô 60)

Liên hệ

Thông số kỹ thuật Model: Mastra R95-DG-10 Đường kính bơm: 4" inch  Nguồn điện: 380v/3p/50hz Công suất: 3 kw (4 hp) Cột áp: 50-28 m Lưu lượng: 6-20 m3/h Họng xả: 60 mm (2")   Các ứng dụng Là dòng máy bơm giếng khoan thả chìm, chuyên dùng trong khai thác nước ngầm tại các độ sâu khác nhau, bên cạnh đó...

0983468268
zalo