Máy bơm MASTRA

Bơm hỏa tiễn R95 - VC - 09 - (Ô 49)

Bơm hỏa tiễn R95 - VC - 09 - (Ô 49)

Liên hệ

Thông số kỹ thuật Model: Mastra R95-VC-09 Đường kính bơm: 4" inch Nguồn điện: 220v/1p/50hz Công suất: 750 w (1 hp) Cột áp: 58-29 m Lưu lượng: 2-5.5 m3/h Họng xả: 49 mm (11/2") ...

Bơm hỏa tiễn R95 - BF - 09 - (Ô 49)

Bơm hỏa tiễn R95 - BF - 09 - (Ô 49)

Liên hệ

Thông số kỹ thuật Model: Mastra R95-BF-09 Đường kính bơm: 4" inch Nguồn điện: 220v/1p/50hz Công suất: 1.1 kw (1.5 hp) Cột áp: 66-28 m Lưu lượng: 1-7 m3/h Họng xả: 49 mm (11/2") ...

Bơm hỏa tiễn R95 - VC - 16 - (Ô 49)

Bơm hỏa tiễn R95 - VC - 16 - (Ô 49)

Liên hệ

Thông số kỹ thuật Model: Mastra R95-VC-16 Đường kính bơm: 4" inch Nguồn điện: 220v/1p/50hz Công suất: 1.5 kw (2 hp) Cột áp: 105-51 m Lưu lượng: 2-5.5 m3/h Họng xả: 49 mm (11/2") ...

Bơm hỏa tiễn R95 - BF - 13 - (Ô 49)

Bơm hỏa tiễn R95 - BF - 13 - (Ô 49)

Liên hệ

Thông số kỹ thuật Model: Mastra R95-BF-13 Đường kính bơm: 4" inch Nguồn điện: 220v/1p/50hz hoặc 380v/3p/50hz Công suất: 1.5 kw (2 hp) Cột áp: 94-40 m Lưu lượng: 1-7 m3/h Họng xả: 49 mm (11/2") ...

Bơm hỏa tiễn R95 - BF - 18 -  (Ô 60)

Bơm hỏa tiễn R95 - BF - 18 - (Ô 60)

Liên hệ

Thông số kỹ thuật Model: Mastra R95-BF-18 Đường kính bơm: 4" inch Nguồn điện: 220v/1p/50hz hoặc 380v/3p/50hz Công suất: 2.2 kw (3 hp) Cột áp: 124-50 m Lưu lượng: 1-7 m3/h Họng xả: 60 mm (2") ...

Bơm hỏa tiễn R95 - DF - 08 - (Ô 60)

Bơm hỏa tiễn R95 - DF - 08 - (Ô 60)

Liên hệ

Thông số kỹ thuật Model: Mastra R95-DF-08 Đường kính bơm: 4" inch Nguồn điện: 220v/1p/50hz hoặc 380v/3p/50hz Công suất: 1.5 kw (2 hp) Cột áp: 54-26 m Lưu lượng: 2-10 m3/h Họng xả: 60 mm (2") ...

Bơm hỏa tiễn R95 - DF - 13 - (Ô 60)

Bơm hỏa tiễn R95 - DF - 13 - (Ô 60)

Liên hệ

Thông số kỹ thuật Model: Mastra R95-DF-13 Đường kính bơm: 4" inch Nguồn điện: 220v/1p/50hz hoặc 380v/3p/50hz Công suất: 2.2 kw (3 hp) Cột áp: 87-40 m Lưu lượng: 2-10 m3/h Họng xả: 60 mm (2") ...

Bơm hỏa tiễn R95 - DF - 17 - (Ô 60)

Bơm hỏa tiễn R95 - DF - 17 - (Ô 60)

Liên hệ

Model: Mastra R95-DF-17 Đường kính bơm: 4" inch Nguồn điện: 380v/3p/50hz Công suất: 3 kw (4 hp) Cột áp: 118-59 m Lưu lượng: 2-10 m3/h Họng xả: 60 mm (2") ứng dụng Là dòng...

Bơm hỏa tiễn R95 - MA - 10 - (Ô 60)

Bơm hỏa tiễn R95 - MA - 10 - (Ô 60)

Liên hệ

Thông số kỹ thuật Model: Mastra R95-MA-10 Đường kính bơm: 4" inch Nguồn điện: 220v/1p/50hz hoặc 380v/3p/50hz Công suất: 2.2 kw (3 hp) Cột áp: 51-23 m Lưu lượng: 5-16 m3/h Họng xả: 60 mm (2") ...

Bơm hỏa tiễn R95 - MA - 17 - (Ô 60)

Bơm hỏa tiễn R95 - MA - 17 - (Ô 60)

Liên hệ

Thông số kỹ thuật Model: Mastra R95-MA-17 Đường kính bơm: 4" inch Nguồn điện: 380v/3p/50hz Công suất: 4 kw (5.5 hp) Cột áp: 92-45 m Lưu lượng: 5-16 m3/h Họng xả: 60 mm (2") ...

Bơm hỏa tiễn R95 - MA - 22 - (Ô 60)

Bơm hỏa tiễn R95 - MA - 22 - (Ô 60)

Liên hệ

Thông số kỹ thuật Model: Mastra R95-MA-22 Đường kính bơm: 4" inch Nguồn điện: 380v/3p/50hz Công suất: 5.5 kw (7.5 hp) Cột áp: 120-61 m Lưu lượng: 5-16 m3/h Họng xả: 60 mm (2") ...

Bơm hỏa tiễn R95 - DG - 10 - (Ô 60)

Bơm hỏa tiễn R95 - DG - 10 - (Ô 60)

Liên hệ

Thông số kỹ thuật Model: Mastra R95-DG-10 Đường kính bơm: 4" inch Nguồn điện: 380v/3p/50hz Công suất: 3 kw (4 hp) Cột áp: 50-28 m Lưu lượng: 6-20 m3/h Họng xả: 60 mm (2") ...

0936295959