Máy bơm CAMEL

Máy bơm nước tăng áp Camel SLm60-200A

Máy bơm nước tăng áp Camel SLm60-200A

Liên hệ

MÁY BƠM NƯỚC TĂNG ÁP TỰ ĐỘNG CAMEL SLM -Máy bơm nước Giếng Nhật Water Camel SLm là dòng bơm mới đang được ưa chuộng trên thị trường. Với giá cả hợp lý, chất lượng ổn định, thiết kế thẩm mỹ, bắt mắt. -Đặc biệt tất cả các...

Máy Bơm Nước Chân Không Camel SLm60-200

Máy Bơm Nước Chân Không Camel SLm60-200

Liên hệ

** Tính năng nổi bật Máy bơm nước chân không SLm60-200 – lưu lượng nước lớn -bơm nước nóng lên đến 100oC – Thiết kế nhỏ gọn, dễ lắp đặt và sử dụng. – hoạt động êm ái , độ ồn thấp – Hiệu suất vận...

Máy bơm nước tăng áp Camel SLm60-300A

Máy bơm nước tăng áp Camel SLm60-300A

Liên hệ

MÁY BƠM NƯỚC TĂNG ÁP TỰ ĐỘNG CAMEL SLM -Máy bơm nước Giếng Nhật Water Camel SLm là dòng bơm mới đang được ưa chuộng trên thị trường. Với giá cả hợp lý, chất lượng ổn định, thiết kế thẩm mỹ, bắt mắt. -Đặc biệt tất cả các...

Máy Bơm Nước Chân Không Camel SLm60-300

Máy Bơm Nước Chân Không Camel SLm60-300

Liên hệ

** Tính năng nổi bật Máy bơm nước chân không SLm60-300 – lưu lượng nước lớn -bơm nước nóng lên đến 100oC – Thiết kế nhỏ gọn, dễ lắp đặt và sử dụng. – hoạt động êm ái , độ ồn thấp – Hiệu suất vận...

Máy bơm nước tăng áp Camel SLm60-400A

Máy bơm nước tăng áp Camel SLm60-400A

Liên hệ

MÁY BƠM NƯỚC TĂNG ÁP TỰ ĐỘNG CAMEL SLM -Máy bơm nước Giếng Nhật Water Camel SLm là dòng bơm mới đang được ưa chuộng trên thị trường. Với giá cả hợp lý, chất lượng ổn định, thiết kế thẩm mỹ, bắt mắt. -Đặc biệt tất cả các...

Máy Bơm Nước Chân Không Camel SLm60-400

Máy Bơm Nước Chân Không Camel SLm60-400

Liên hệ

** Tính năng nổi bật Máy bơm nước chân không SLm60-400 – lưu lượng nước lớn -bơm nước nóng lên đến 100oC – Thiết kế nhỏ gọn, dễ lắp đặt và sử dụng. – hoạt động êm ái , độ ồn thấp – Hiệu suất vận...

Máy bơm nước tăng áp Camel SLm70-600A

Máy bơm nước tăng áp Camel SLm70-600A

Liên hệ

MÁY BƠM NƯỚC TĂNG ÁP TỰ ĐỘNG CAMEL SLM -Máy bơm nước Giếng Nhật Water Camel SLm là dòng bơm mới đang được ưa chuộng trên thị trường. Với giá cả hợp lý, chất lượng ổn định, thiết kế thẩm mỹ, bắt mắt. -Đặc biệt tất cả các...

Máy Bơm Nước Chân Không Camel SLm70-600

Máy Bơm Nước Chân Không Camel SLm70-600

Liên hệ

** Tính năng nổi bật Máy bơm nước chân không SLm70-600 – lưu lượng nước lớn -bơm nước nóng lên đến 100oC – Thiết kế nhỏ gọn, dễ lắp đặt và sử dụng. – hoạt động êm ái , độ ồn thấp – Hiệu suất vận...

Máy bơm nước tăng áp Camel SLm80-800A

Máy bơm nước tăng áp Camel SLm80-800A

Liên hệ

MÁY BƠM NƯỚC TĂNG ÁP TỰ ĐỘNG CAMEL SLM -Máy bơm nước Giếng Nhật Water Camel SLm là dòng bơm mới đang được ưa chuộng trên thị trường. Với giá cả hợp lý, chất lượng ổn định, thiết kế thẩm mỹ, bắt mắt. -Đặc biệt tất cả các...

Máy Bơm Nước Chân Không Camel SLm80-800

Máy Bơm Nước Chân Không Camel SLm80-800

Liên hệ

** Tính năng nổi bật Máy bơm nước chân không SLm80-800 – lưu lượng nước lớn -bơm nước nóng lên đến 100oC – Thiết kế nhỏ gọn, dễ lắp đặt và sử dụng. – hoạt động êm ái , độ ồn thấp – Hiệu suất vận...

Máy bơm nước tăng áp Camel SLm90-1100A

Máy bơm nước tăng áp Camel SLm90-1100A

Liên hệ

MÁY BƠM NƯỚC TĂNG ÁP TỰ ĐỘNG CAMEL SLM -Máy bơm nước Giếng Nhật Water Camel SLm là dòng bơm mới đang được ưa chuộng trên thị trường. Với giá cả hợp lý, chất lượng ổn định, thiết kế thẩm mỹ, bắt mắt. -Đặc biệt tất cả các...

Máy Bơm Nước Chân Không Camel SLm90-1100

Máy Bơm Nước Chân Không Camel SLm90-1100

Liên hệ

** Tính năng nổi bật Máy bơm nước chân không SLm90-1100 – lưu lượng nước lớn -bơm nước nóng lên đến 100oC – Thiết kế nhỏ gọn, dễ lắp đặt và sử dụng. – hoạt động êm ái , độ ồn thấp – Hiệu suất vận...

0936295959