Máy phát điện

MÁY PHÁT ĐIỆN DIESEL 2.0 KW

MÁY PHÁT ĐIỆN DIESEL 2.0 KW

Liên hệ

MÁY PHÁT ĐIỆN DIESEL 2.0 KW Máy trần, đề nổ ü Model: DHY 2500LE ü Công suất liên tục/tối đa: 2.0/2.2...

MÁY PHÁT ĐIỆN DIESEL 5.0 KW

MÁY PHÁT ĐIỆN DIESEL 5.0 KW

Liên hệ

MÁY PHÁT ĐIỆN DIESEL 5.0 KW Máy trần, đề nổ ü Model: DHY 4000LE ü Công suất liên tục/tối đa:...

MÁY PHÁT ĐIỆN DIESEL 5.0 KW

MÁY PHÁT ĐIỆN DIESEL 5.0 KW

Liên hệ

MÁY PHÁT ĐIỆN DIESEL 5.0 KW Máy trần, đề nổ ü Model: DHY 6000LE ü ...

MÁY PHÁT ĐIỆN DIESEL 5.0 KW

MÁY PHÁT ĐIỆN DIESEL 5.0 KW

Liên hệ

MÁY PHÁT ĐIỆN DIESEL 5.0 KW Vỏ chống ồn, đề nổ ü Model: DHY 6000SE ü Công suất liên tục/tối đa:...

MÁY PHÁT ĐIỆN DIESEL 5.0 KW

MÁY PHÁT ĐIỆN DIESEL 5.0 KW

Liên hệ

MÁY PHÁT ĐIỆN DIESEL 5.0 KW Vỏ chống ồn, đề nổ ü Model: DHY 6000SE-3 (3pha) ü Công suất liên tục/tối...

MÁY PHÁT ĐIỆN DIESEL 1PHA

MÁY PHÁT ĐIỆN DIESEL 1PHA

Liên hệ

MÁY PHÁT ĐIỆN DIESEL 1PHA Công suất 8KW với vỏ chống ồn đồng bộ ü Model: DHY9KSEm ü ...

MÁY PHÁT ĐIỆN DIESEL 1PHA

MÁY PHÁT ĐIỆN DIESEL 1PHA

Liên hệ

MÁY PHÁT ĐIỆN DIESEL 1PHA Công suất 12KW với vỏ chống ồn đồng bộ ü Model: DHY13KSEm ü ...

MÁY PHÁT ĐIỆN DIESEL 1PHA

MÁY PHÁT ĐIỆN DIESEL 1PHA

Liên hệ

MÁY PHÁT ĐIỆN DIESEL 1PHA Công suất 16KW với vỏ chống ồn đồng bộ ü Model: DHY18KSEm ü ...

MÁY PHÁT ĐIỆN DIESEL 1PHA

MÁY PHÁT ĐIỆN DIESEL 1PHA

Liên hệ

MÁY PHÁT ĐIỆN DIESEL 1PHA Công suất 20KW với vỏ chống ồn đồng bộ ü Model: DHY22KSEm ü ...

MÁY PHÁT ĐIỆN DIESEL 1PHA - CS 25KW

MÁY PHÁT ĐIỆN DIESEL 1PHA - CS 25KW

Liên hệ

MÁY PHÁT ĐIỆN DIESEL 1PHA Công suất 25KW với vỏ chống ồn đồng bộ ü Model: DHY28KSEm ü ...

MÁY PHÁT ĐIỆN DIESEL 3PHA

MÁY PHÁT ĐIỆN DIESEL 3PHA

216.000.000₫

MÁY PHÁT ĐIỆN DIESEL 3PHA Công suất 10KVA với vỏ chống ồn đồng bộ ü Model: DHY 10KSE (3pha) ü Công suất liên tục/tối đa: 10/11 KVA ü ...

Thêm vào giỏ hàng
MÁY PHÁT ĐIỆN DIESEL 3PHA

MÁY PHÁT ĐIỆN DIESEL 3PHA

218.700.000₫

MÁY PHÁT ĐIỆN DIESEL 3PHA Công suất 12KVA với vỏ chống ồn đồng bộ ü Model: DHY 12KSE (3pha) ü Công suất liên tục/tối đa: 13/14 KVA ü ...

Thêm vào giỏ hàng
0936295959