Bơm cứu hỏa DIESEL LOMBARDINI

Bơm cứu hỏa LDW 2204_KDW 2204 / 51.7 HP

Bơm cứu hỏa LDW 2204_KDW 2204 / 51.7 HP

Liên hệ

Động cơ: LDW 2204_KDW 2204 / 51.7 HP Đầu bơm: CM 65-250B / 40HP Công suất: ...

Bơm cứu hỏa LDW 1603_KDW 1603 / 40.8 HP

Bơm cứu hỏa LDW 1603_KDW 1603 / 40.8 HP

Liên hệ

Động cơ : LDW 1603_KDW 1603 / 40.8 HP Đầu bơm : CM 65-200A / 30 HP Công suất :...

Bơm cứu hỏa LDW 1404_KDW 1404 / 29 HP

Bơm cứu hỏa LDW 1404_KDW 1404 / 29 HP

Liên hệ

Động cơ : LDW 1404_KDW 1404 / 29 HP Đầu bơm : CM 50-250B / 25 HP Công suất :...

Bơm cứu hỏa LDW 1003_KDW 1003 / 22 HP

Bơm cứu hỏa LDW 1003_KDW 1003 / 22 HP

Liên hệ

Động cơ : LDW 1003_KDW 1003 / 22 HP Đầu bơm : CM 50-250C / 20 HP Công suất :...

Bơm cứu hỏa 9LD 626.2_KD 626.2 / 25.7 HP

Bơm cứu hỏa 9LD 626.2_KD 626.2 / 25.7 HP

Liên hệ

Động cơ : 9LD 626.2_KD 626.2 / 25.7 HP Đầu bơm : CM 50-250C / 20 HP Công suất :...

Bơm cứu hỏa 12 LD 477.2_KD 477.2 / 20 HP

Bơm cứu hỏa 12 LD 477.2_KD 477.2 / 20 HP

Liên hệ

Động cơ : 12 LD 477.2_KD 477.2 / 20 HP Đầu bơm : CM 50-200B / 15 HP Công suất...

Bơm cứu hỏa 25LD 425.2_KD 425.2 / 15.4 HP

Bơm cứu hỏa 25LD 425.2_KD 425.2 / 15.4 HP

Liên hệ

Động cơ : 25LD 425.2_KD 425.2 / 15.4 HP Đầu bơm : CA 40-200A/ 10 HP Công suất : ...

Bơm cứu hỏa 15LD 500_KD 500 / 12 HP

Bơm cứu hỏa 15LD 500_KD 500 / 12 HP

Liên hệ

Động cơ : 15LD 500_KD 500 / 12 HP Đầu bơm : CA 40-200A/ 10 HP Công suất : ...

Bơm cứu hỏa 15LD 440_KD 440 / 11 HP

Bơm cứu hỏa 15LD 440_KD 440 / 11 HP

Liên hệ

Động cơ : 15LD 440_KD 440 / 11 HP Đầu bơm : CA 40-200B/ 7,5 HP Công suất : 7.5 =>...

0936295959