Bơm cứu hỏa DIESEL LOMBARDINI

Bơm cứu hỏa LDW 2204_KDW 2204 / 51.7 HP

Bơm cứu hỏa LDW 2204_KDW 2204 / 51.7 HP

Liên hệ

Động cơ:  LDW 2204_KDW 2204 / 51.7 HP Đầu bơm:  CM 65-250B / 40HP Công suất:  40 - 51.7 HP Qmax:  144m3/h Hmax:  79m Giá trên chỉ mang tính tham khảo. Liên hệ trực tiếp để có giá tốt nhất

Bơm cứu hỏa LDW 1603_KDW 1603 / 40.8 HP

Bơm cứu hỏa LDW 1603_KDW 1603 / 40.8 HP

Liên hệ

Động cơ : LDW 1603_KDW 1603 / 40.8 HP Đầu bơm : CM 65-200A / 30 HP Công suất : 30 - 40.8HP Qmax : 144m3/h Hmax : 57m Giá trên chỉ mang tính tham khảo. Liên hệ trực tiếp để có giá tốt nhất

Bơm cứu hỏa LDW 1404_KDW 1404 / 29 HP

Bơm cứu hỏa LDW 1404_KDW 1404 / 29 HP

Liên hệ

Động cơ : LDW 1404_KDW 1404 / 29 HP Đầu bơm : CM 50-250B / 25 HP Công suất : 25 - 29HP Qmax :  78m3/h Hmax :  78m Giá trên chỉ mang tính tham khảo. Liên hệ trực tiếp để có giá tốt nhất

Bơm cứu hỏa LDW 1003_KDW 1003 / 22 HP

Bơm cứu hỏa LDW 1003_KDW 1003 / 22 HP

Liên hệ

Động cơ : LDW 1003_KDW 1003 / 22 HP Đầu bơm : CM 50-250C / 20 HP Công suất : 20 - 22HP Qmax :  78m3/h Hmax :  70m Giá trên chỉ mang tính tham khảo. Liên hệ trực tiếp để có giá tốt nhất

Bơm cứu hỏa 9LD 626.2_KD 626.2 / 25.7 HP

Bơm cứu hỏa 9LD 626.2_KD 626.2 / 25.7 HP

Liên hệ

Động cơ : 9LD 626.2_KD 626.2 / 25.7 HP Đầu bơm : CM 50-250C / 20 HP Công suất : 20 - 25.7HP Qmax :  78m3/h Hmax :  70m Giá trên chỉ mang tính tham khảo. Liên hệ trực tiếp để có giá tốt nhất

Bơm cứu hỏa 12 LD 477.2_KD 477.2 / 20 HP

Bơm cứu hỏa 12 LD 477.2_KD 477.2 / 20 HP

Liên hệ

Động cơ : 12 LD 477.2_KD 477.2 / 20 HP Đầu bơm : CM 50-200B / 15 HP Công suất : 15 - 20HP Qmax :  72m3/h Hmax :  51m Giá trên chỉ mang tính tham khảo. Liên hệ trực tiếp để có giá tốt nhất

Bơm cứu hỏa 25LD 425.2_KD 425.2 / 15.4 HP

Bơm cứu hỏa 25LD 425.2_KD 425.2 / 15.4 HP

Liên hệ

Động cơ : 25LD 425.2_KD 425.2 / 15.4 HP Đầu bơm : CA 40-200A/ 10 HP Công suất : 10 - 15.4HP Qmax :  42m3/h Hmax :  57m Giá trên chỉ mang tính tham khảo. Liên hệ trực tiếp để có giá tốt nhất

Bơm cứu hỏa 15LD 500_KD 500 / 12 HP

Bơm cứu hỏa 15LD 500_KD 500 / 12 HP

Liên hệ

Động cơ : 15LD 500_KD 500 / 12 HP Đầu bơm : CA 40-200A/ 10 HP Công suất : 10 - 12HP Qmax :  42m3/h Hmax :  57m Giá trên chỉ mang tính tham khảo. Liên hệ trực tiếp để có giá tốt nhất

Bơm cứu hỏa 15LD 440_KD 440 / 11 HP

Bơm cứu hỏa 15LD 440_KD 440 / 11 HP

Liên hệ

  Động cơ : 15LD 440_KD 440 / 11 HP Đầu bơm : CA 40-200B/ 7,5 HP Công suất : 7.5 => 11HP Qmax : 39m3/h Hmax : 47m Đơn giá trên chỉ mang tính chất tham khảo. Liên hệ trực tiếp để có giá tốt nhất.          

0983468268
zalo