SHIRAI

Bơm chìm BPS-80

Bơm chìm BPS-80

Liên hệ

Bơm thả chìm thân nhựa Công suất : 80w Hmax : 4.5m Qmax : 2.4m3/h Dùng bơm thải sạch,bơm bể cá,hòn non bộ

Bơm chìm BPS-100

Bơm chìm BPS-100

Liên hệ

Bơm thả chìm thân nhựa Công suất : 80w Hmax : 6.5m Qmax :...

Bơm chìm BPS-100A

Bơm chìm BPS-100A

Liên hệ

Bơm thả chìm thân nhựa Công suất : 100w Hmax : 6.5m Qmax : ...

Bơm thải sạch BPS - 200

Bơm thải sạch BPS - 200

Liên hệ

OUTPUT 1/6 - 1/4 HP , 120 - 200 W OUTLET 19 - 30 mm , 3/4" ~ 1-1/4" RATED...

Bơm chìm BPS-200D

Bơm chìm BPS-200D

Liên hệ

Bơm thả chìm thân nhựa Công suất : 200w Hmax : 7m Qmax : ...

Bơm chìm BPS-400

Bơm chìm BPS-400

Liên hệ

Bơm thả chìm thân nhựa Công suất : 400w Hmax : 9m Qmax : ...

Bơm chìm BPS-400A

Bơm chìm BPS-400A

Liên hệ

Bơm thả chìm thân nhựa Công suất : 400w Hmax : 9m Qmax : ...

Bơm chìm DC-2312

Bơm chìm DC-2312

Liên hệ

Bơm thả chìm thân nhựa Công suất Hmax : 5.5m Qmax : 8.7m3/h ...

Bơm chìm DC-3012

Bơm chìm DC-3012

Liên hệ

Bơm thả chìm thân nhựa Công suất Hmax : 6m Qmax : 11.3m3/h ...

Máy bơm nước,đẩy cao tầng MT-43

Máy bơm nước,đẩy cao tầng MT-43

Liên hệ

Máy bơm đa tầng cánh đẩy cao tầng Công suất : 750w Hmax : 39m Qmax...

Máy bơm nước,đẩy cao tầng MT-44

Máy bơm nước,đẩy cao tầng MT-44

Liên hệ

Máy bơm đa tầng cánh đẩy cao tầng Công suất : 1000w Hmax : 53m ...

Bơm thải sạch BAS - 300A

Bơm thải sạch BAS - 300A

Liên hệ

OUTPUT 1/3 - 1/2 HP , 250 - 300 W OUTLET 40 - 50 mm , 1-1/2" - 2" RATED...

0936295959