SHIRAI

Bơm chìm BPS-80

Bơm chìm BPS-80

Liên hệ

Bơm thả chìm thân nhựa Công suất : 80w Hmax : 4.5m Qmax : 2.4m3/h Dùng bơm thải sạch,bơm bể cá,hòn non bộ

Bơm chìm BPS-100

Bơm chìm BPS-100

Liên hệ

Bơm thả chìm thân nhựa Công suất : 80w Hmax : 6.5m Qmax : 4.2m3/h Dùng bơm thải sạch,bơm bể cá,hòn non bộ

Bơm chìm BPS-100A

Bơm chìm BPS-100A

Liên hệ

Bơm thả chìm thân nhựa Công suất : 100w Hmax : 6.5m Qmax : 4.2m3/h Dùng bơm thải sạch,bơm bể cá,hòn non bộ

Bơm thải sạch BPS - 200

Bơm thải sạch BPS - 200

Liên hệ

OUTPUT 1/6 - 1/4 HP , 120 - 200 W OUTLET 19 - 30 mm , 3/4" ~ 1-1/4" RATED H 3 -4 (M), Q 70 - 90 (l/m) MAXIMUM H 5.5 - 6 (M), Q 100 - 170 (l/m) DIMENSION 189-200 L X 148-155 W X 227 - 310 H WEIGHT 3 - 3.6 KG  

Bơm chìm BPS-200D

Bơm chìm BPS-200D

Liên hệ

Bơm thả chìm thân nhựa Công suất : 200w Hmax : 7m Qmax : 8.4m3/h Dùng bơm thải sạch,bơm bể cá,hòn non bộ Có thể bơm đc dầu Dieren

Bơm chìm BPS-400

Bơm chìm BPS-400

Liên hệ

Bơm thả chìm thân nhựa Công suất : 400w Hmax : 9m Qmax : 14.4m3/h Dùng bơm thải sạch,bơm bể cá,hòn non bộ

Bơm chìm BPS-400A

Bơm chìm BPS-400A

Liên hệ

Bơm thả chìm thân nhựa Công suất : 400w Hmax : 9m Qmax : 14.4m3/h Dùng bơm thải sạch,bơm bể cá,hòn non bộ. Có phao tự động.

Bơm chìm DC-2312

Bơm chìm DC-2312

Liên hệ

Bơm thả chìm thân nhựa Công suất Hmax : 5.5m Qmax : 8.7m3/h Bơm ác quy chạy điện 12V Dùng bơm tàu thủy 

Bơm chìm DC-3012

Bơm chìm DC-3012

Liên hệ

Bơm thả chìm thân nhựa Công suất  Hmax : 6m Qmax : 11.3m3/h Bơm ác quy chạy điện 12V Dùng bơm tàu thủy 

Máy bơm nước,đẩy cao tầng MT-43

Máy bơm nước,đẩy cao tầng MT-43

Liên hệ

Máy bơm đa tầng cánh đẩy cao tầng Công suất : 750w Hmax : 39m Qmax : 6.6m3/h

Máy bơm nước,đẩy cao tầng MT-44

Máy bơm nước,đẩy cao tầng MT-44

Liên hệ

Máy bơm đa tầng cánh đẩy cao tầng Công suất : 1000w Hmax : 53m Qmax : 6.6m3/h

Bơm thải sạch BAS - 300A

Bơm thải sạch BAS - 300A

Liên hệ

OUTPUT 1/3 - 1/2 HP , 250 - 300 W OUTLET 40 - 50 mm , 1-1/2" - 2" RATED H 5 - 6 (M), Q 80 - 120 (l/m) MAXIMUM H 7 - 9 (M), Q 170 - 220(l/m) DIMENSION 196 L X 196 W X 365 H(mm) WEIGHT 7 - 8 KGS MADE IN TAI WAN

0983468268
zalo