Bơm hút sâu PC - 500

Liên hệ
OUTPUT 1.5 HP , 110 W OUTLET 25 mm , 1" RATED H 20 - 46 (M), Q 65 - 133 (l/m) MAXIMUM H 80 (M), Q 30 (l/m) DEEP H 50 (M) DIMENSION 400 L X 215 W X 265 H (mm) WEIGHT 14.8 KG  
OUTPUT 1.5 HP , 110 W
OUTLET 25 mm , 1"
RATED H 20 - 46 (M), Q 65 - 133 (l/m)
MAXIMUM H 80 (M), Q 30 (l/m)
DEEP H 50 (M)
DIMENSION 400 L X 215 W X 265 H (mm)
WEIGHT 14.8 KG
 
0983468268
zalo