Bơm ly tâm SW - 120S

Liên hệ
OUTPUT 1~1/2 HP , 1000~1850 KW OUTLET 25~32 mm , 1-1/4~1 " RATED H 20~25 (M) , Q 87~200 (l/m) MAXIMUM H 27~32 (M) , Q160~240 (l/m) DIMENSION 360~366L X 213~245W X 253~275H(mm) WEIGHT 15.5~20 KG MADE IN TAI WAN. ĐẦU BƠM VÀ CÁNH BƠM BẰNG INOX. CÓ THỂ BƠM ĐƯỢC NƯỚC NÓNG 110 'C VÀ AXIT LOẢNG.
OUTPUT 1~1/2 HP , 1000~1850 KW
OUTLET 25~32 mm , 1-1/4~1 "
RATED H 20~25 (M) , Q 87~200 (l/m)
MAXIMUM H 27~32 (M) , Q160~240 (l/m)
DIMENSION 360~366L X 213~245W X 253~275H(mm)
WEIGHT 15.5~20 KG

MADE IN TAI WAN.

ĐẦU BƠM VÀ CÁNH BƠM BẰNG INOX.

CÓ THỂ BƠM ĐƯỢC NƯỚC NÓNG 110 'C VÀ AXIT LOẢNG.

0983468268
zalo