Bơm thải bẩn,cắt được tạp chất DSK - 10

Liên hệ
OUTPUT 1/2 ~ 10 HP , 0.4 ~ 7.5 W OUTLET 50~100 mm , 2 ~ 4" RATED H 6~15 (M) , Q 160 ~ 1100 (l/m) MAXIMUM H 10 ~ 26 (M) , Q 240 ~ 1500 (l/m) DIMENSION 245~530LX188~320WX420~610H (mm) WEIGHT 18 - 75 KG  
OUTPUT 1/2 ~ 10 HP , 0.4 ~ 7.5 W
OUTLET 50~100 mm , 2 ~ 4"
RATED H 6~15 (M) , Q 160 ~ 1100 (l/m)
MAXIMUM H 10 ~ 26 (M) , Q 240 ~ 1500 (l/m)
DIMENSION 245~530LX188~320WX420~610H (mm)
WEIGHT 18 - 75 KG
 
0983468268
zalo