Bơm thải bẩn,cắt được tạp chất DSK - 20/20T

Liên hệ
OUTPUT 1/2 ~ 5HP , 0.4 ~ 3.7 KW OUTLET 50 ~ 100 mm , 2 ~ 4" RATED H 6 ~ 12 (M) , Q 160 ~ 600 (l/m) MAXIMUM H 10 ~ 19 (M) , Q 240 ~ 1200 (l/m) DIMENSION 245~480L x 188~250W x 420~550H (mm) WEIGHT 18~62 KG
OUTPUT 1/2 ~ 5HP , 0.4 ~ 3.7 KW
OUTLET 50 ~ 100 mm , 2 ~ 4"
RATED H 6 ~ 12 (M) , Q 160 ~ 600 (l/m)
MAXIMUM H 10 ~ 19 (M) , Q 240 ~ 1200 (l/m)
DIMENSION 245~480L x 188~250W x 420~550H (mm)
WEIGHT 18~62 KG
0983468268
zalo