Bơm thải bẩn,công suất lớn DSP - 20T

Liên hệ
OUTPUT 2 - 15 HP , 1.5 - 11 KW OUTLET 80 - 150 mm , 3 " - 6" RATED H 8 ~ 20 (M) , Q 400~1900 (l/m) MAXIMUM H 17 ~ 32 (M) , Q 700~ 3000 (l/m) DIMENSION 400-585L x 220-340W x 545-875H(mm) WEIGHT 37 - 165 KG  
OUTPUT 2 - 15 HP , 1.5 - 11 KW
OUTLET 80 - 150 mm , 3 " - 6"
RATED H 8 ~ 20 (M) , Q 400~1900 (l/m)
MAXIMUM H 17 ~ 32 (M) , Q 700~ 3000 (l/m)
DIMENSION 400-585L x 220-340W x 545-875H(mm)
WEIGHT 37 - 165 KG
 
0983468268
zalo