Bơm thải sạch BAS - 400A

Liên hệ
OUTPUT 1/6HP - 3/4HP , 100W - 600W OUTLET 25mm - 50mm , 1" - 2" RATED H 3.5 - 6 (M), Q 60 - 50 (l/m) MAXIMUM H 6 - 11 (M), Q 80 - 420 (l/m) DIMENSION 190-276 L X 130-165 W X 280-425 H(mm) WEIGHT 5 - 12 KGS MADE IN TAI WAN
OUTPUT 1/6HP - 3/4HP , 100W - 600W
OUTLET 25mm - 50mm , 1" - 2"
RATED H 3.5 - 6 (M), Q 60 - 50 (l/m)
MAXIMUM H 6 - 11 (M), Q 80 - 420 (l/m)
DIMENSION 190-276 L X 130-165 W X 280-425 H(mm)
WEIGHT 5 - 12 KGS

MADE IN TAI WAN

0983468268
zalo