Bơm thải sạch BAV -400

Liên hệ
OUTPUT 1/2~3/4 HP , 0.14~0.55 KW OUTLET 32~55 mm , 1-1/4"~2" RATED H 3.5~6 (M) , Q 60~200 (l/m) MAXIMUM H 7~12 (M) , Q 150~360 (l/m) DIMENSION 188~225 L X 133~141W X 305~365H (mm) WEIGHT 7~12 KGS  
OUTPUT 1/2~3/4 HP , 0.14~0.55 KW
OUTLET 32~55 mm , 1-1/4"~2"
RATED H 3.5~6 (M) , Q 60~200 (l/m)
MAXIMUM H 7~12 (M) , Q 150~360 (l/m)
DIMENSION 188~225 L X 133~141W X 305~365H (mm)
WEIGHT 7~12 KGS
 
0983468268
zalo