Lựa chọn máy bơm nước phù hợp với kích thước đường ống

Lựa chọn máy bơm nước phù hợp với kích thước đường ống

I. Mô Tả: 

  - Chọn bơm nước bình thường trong công nghiệp thì 4 yếu tố chính là lưu lượng, cột áp, độ nhớt (khi bài toán cần sự tính toán chi tiết) và kích thước đường ống.

 

Trong đó cột áp là phần phức tạp nhất, ta chọn một tuyến đường ống dài nhất từ nơi đặt bồn nước đến vị trí cần bơm, khi đó tổn thất cột áp trên đoạn này là cao nhất. Trong tuyến đường chính đó có nhiều kích thước đường ống khác nhau thì ta tính tổn thất trên từng đoạn. Sau đó cộng tổng cộng các cột áp lại ra cột áp tổng toàn bộ tuyến ống. 

  - Tuy nhiên có nhiều cách để tính toán bơm nước trong dân dụng theo kinh nghiệm, hay khi dự thầu hay công trình lớn cần quá trình tính toán chi tiết hơn để chọn bơm chính xác hơn.

  - Do năng lực có hạn, nên tôi viết một số cách tính toán mà mình biết, để các bạn có thể tham khảo…

II. Cách tính toán áp dụng cho máy bơm dân dụng:

                                      Máy bơm nước bán chân không

1. Tính toán theo kinh nghiệm: (nước thường 25~ 30oC, không tính độ nhớt). 

 - Về lưu lượng: đơn vị m3/h hoặc lít/phút (L/min). Chọn theo lưu lượng mình cần.

ví dụ:
   + 
 Trong một giờ thì bơm đầy bồn 3 mét khối => lưu lượng 3 khối/giờ.
   + 
 Muốn bơm đầy 2 bồn, mỗi bồn 4 mét khối trong 3 giờ=>8 khối/3giờ =>2,7 khối/giờ.
   + 
 Trên máy có sẳn lưu lượng cần bơm qua, rồi lấy tổng lưu lượng các máy ra lưu lượng chính.

 - Về cột áp: từ điểm thấp nhất đến điểm cao nhất (theo mét độ cao)+ tổn thất áp trên co cút tê, ma sát thành ống (do ống sần xùi hoặc ống kích cỡ nhỏ) + tổn thất áp khi chạy qua tải. Nếu có nhiều đầu nước ra, thì ta chọn tuyến đường ống dài nhất tính từ vị trí bơm để đạt được tổn thất áp suất cao nhất.

  + Điểm thấp nhất đến điểm cao nhất và đã trừ ra cột áp hồi (tức là nước tự tuần hoàn trở lại bơm).

   + Lấy theo kinh nghiệm một co vuông bằng 3% cột áp tổng, tê thì lấy 2 % cột áp tổng. Lấy 5 mét theo chiều ngang bằng 1 mét theo chiều cao.

   + Tổn thất áp khi chạy qua tải nếu tải đã có sẳn thông số tổn thất áp lực.
   + 
 Sau khi có được cột áp mình nhân thêm hệ số an toàn1,4 lần cột áp tổng. Rồi báo kết quả cho bên bán bơm nước biết (về nhu cầu sử dụng, lưu lượng, cột áp) để nhà sản xuất tra đồ thị và chọn bơm báo giá cho bạn.

 

 - Về Kích thước Đường ống: (chỉ cần có thông số lưu lượng). Dựa vào công thức:

Vận tốc nước dựa vào tiêu chuẩn việt nam 4513-1988.  Ở mục 6.5 Trang14 Trong tiêu chuẩn.  
 

Lấy nước dùng cho mọi nhu cầu sinh hoạt vận tốc V = 1,2m/s và chữa cháy là 2,5 m/s. 

VD Giả sử Q =28,8 l/s, dùng cho chữa cháy V = 2,5 m/s.

=> D =V-(4 x 28,8 / 3,14 x 25) = 1.21 dm hay phi 121 => ống DN150 (hoặcDN125).

2. Tính toán theo công thức áp dụng cho máy bơm cứu hỏa:

                                         Mô hình lắp đặt bơm cứu hỏa

  (nước thường 25~ 30oC,không tính độ nhớt).

 - Về lưu lượng: như trên...

- Về Kích thước Đường ống: như trên....

 - Về cột áp: Cột áp H = H1 + H2 +H3.
   + H1: là tổng của cột áp cao nhất ( tức là áp lực nước theo độ cao từ vị trí đặt bơm đến nơi xa nhất của hệ thống. Kinh nghiệm 5 mét ngang bằng 1mét cao.
   + 
 H2: cột áp để phun nước tại đầu ra .
   + 
 H3: tổn thất áp tại co cút tê trên đường ống (tổn thất cục bộ) và ma sát đường ống.

 Ví Dụ: 

   -- Giả sử: khoảng cách từ bơm đến nơi cần bơm độ cao là 40 m, ống đi ngang 20 m, lưu lượng 104 m3/h hay 28,8 l/s. 

   --  cột áp cao H1 = 40+4 = 44 mét cao.
   -- 
 H2 lấy bằng 5 mét phun theo độ cao.
   -- 
 H3 = Ha + Hb = A x L x Q2 + 10%*Ha
     Hb = 
10%*Ha là tổn thất qua tê, co trên toàn hệ thống.

      Q: lưu lượng nước qua ống (l/s)
      L: chiều dài của đoạn ống (m)
      Với A là sức cản ma sát từ ống (mỗi ống lại có sức cản khác nhau). A lấy theo tiêu chuẩn việt nam 4513-1988. => như ví dụ trên đường kính ống là DN150 => A = 0,00003395
=> H3 = 0,00003395 x (40+20) x 28,8
2 +10%*Ha = 2 mét nước.
Vậy H = 44 + 5 + 2 = 51 mét nước. và lưu lượng là 104 
m3/h = 1728 l/min => tra đồ thị thì bơm là chọn bơm 40 hp (30 Kw điện), đường ống DN150.

0983468268
zalo