Máy bơm nước CM

Liên hệ
     MODEL          KW     HP        H(m)              Q (m3/h)   XCM 32-160B     2.2       3        28.5-14.8         6.0-24.0 XCM 32-160A     3          4        36.4-22.3         6.0-27.0 XCM 40-160A     4.0       5.5     40-27               9.0-39 XCM 40-200B     5.5       7.5     47-33               12-40 XCM 40-200A     7.5       10      57.8-43.9      ...

     MODEL          KW     HP        H(m)              Q (m3/h)
 

XCM 32-160B     2.2       3        28.5-14.8         6.0-24.0
XCM 32-160A     3          4        36.4-22.3         6.0-27.0
XCM 40-160A     4.0       5.5     40-27               9.0-39
XCM 40-200B     5.5       7.5     47-33               12-40
XCM 40-200A     7.5       10      57.8-43.9         9.0-42
XCM 40-250B     11.0     15      74.6-56            9.0-42
XCM 40-250A     15.0     20      90.4-76            9.0-42
XCM 50-160B     5.5       7.5     30.5-16.8         21-78
XCM 50-160A     7.5       10      37-24.5            21-78
XCM 50-200B     11.0     15      51-32               24-72
XCM 50-200A     15.0     20      58-39               24-78
XCM 50-250C     15.0     20      70.8-50.5         27-78
XCM 50-250B     18.5     25      78-58.3            27-78
XCM 50-250A     22.0     30      89.5-71.7         27-78
XCM 65-125B     5.5       7.5     21-12.3            30-120
XCM 65-125A     7.5       10      24.8-15            30-132
XCM 65-160B     11.0     15      34.6-21.1         42-144
XCM 65-160A     15.0     20      40.6-29.8         42-144
XCM 65-200C     15.0     20      44.8-32            54-132
XCM 65-200B     18.5     25      49-38               54-132
XCM 65-200A     22.0     30      56.7-44            54-144
XCM 65-250B     30.0     40      79.5-48.5         54-144
XCM 65-250A     37.0     50      89-54               54-144
XCM 80-160D     11.0     15      15.6-14.6         66-180
XCM 80-160C     15.0     20      30-16               66-195
XCM 80-160B     18.5     25      34.1-20.3         66-210
XCM 80-160A     22.0     30      38-23               72-225
XCM 80-200B     30.0     40      50-38               84-225
XCM 80-250A     37.0     50      70-60               100-130

0983468268
zalo